Home

Fuente/fotografías: ONCE Euskadi

Unidad Progresista (UP), con 2.323 votos (el 95,48%), ha sido la candidatura ganadora de las décimas elecciones para renovar el Consejo Territorial de la ONCE en Euskadi y el Consejo General de la Organización.P1130238 En una jornada democrática marcada por la normalidad en las 13 mesas electorales de esta circunscripción, el índice de participación en Euskadi ha sido del 71,66 por ciento. En esta décima convocatoria estaban llamados a las urnas 3.423 afiliados vascos mayores de edad. A nivel estatal Unidad Progresista, ha obtenido la victoria con 39.096 votos, lo que supone un 94,06%. El nivel de participación global en estos comicios ha sido del 62,57%. La ONCE culmina así su X convocatoria de elecciones a Consejo General, máximo órgano de gobierno de la Organización, y a los 17 Consejos Territoriales (uno por Comunidad Autónoma). P1130269La democracia llegó a la Organización en enero de 1982, cuando los afiliados eligieron por primera vez a sus representantes. Desde entonces, cada cuatro años, se celebran elecciones para que las personas ciegas ejerzan su derecho  de participación en el gobierno y la gestión de la ONCE, recogido en sus Estatutos (aprobados por la Administración y publicados en el BOE).  Estos X comicios consolidan el principio de democracia paritaria en las listas, de manera que ni hombres ni mujeres pueden ostentar una representación superior al 60%, ni inferior al 40%. Toda la información referida al proceso electoral y el procedimiento y ejercicio del voto ha sido totalmente accesible a personas con discapacidad visual, para garantizar así la confidencialidad del voto y la participación en el proceso

Novedades

En esta ocasión y, de acuerdo con la normativa electoral que rige estos comicios, se han incorporado novedades que facilitan, aún más, la participación tanto a nivel de candidaturas que se presentan a las elecciones como de personas que quieren ejercer el derecho al voto. Se ha reforzado la Administración Electoral con un mayor número y mejor distribución geográfica en el ámbito provincial de las Juntas Delegadas de Zona,  y se han recogido las últimas novedades de la jurisprudencia en la regulación del voto por correo. Así, se han habilitado espacios para las votaciones ubicados en dependencias de la Administración Pública (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.) de las localidades de más de 20.000 habitantes y con un censo de más de 50 electores de la ONCE. Por otra parte, para facilitar la participación del máximo número de candidaturas, se ha fijó un límite en el número de avales que puede presentar cada candidatura, de manera que  no puede superar el 20% del censo electoral de cada circunscripción. También se ha ajustado esta convocatoria -por primera vez en los procesos electorales de la ONCE- a la letra y el espíritu de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad: para proceder a la inhabilitación como elector de cualquier afiliado o afiliada, deberá ser obligada la existencia de una sentencia judicial firme de incapacitación  que fije, de forma expresa, la retirada del derecho de sufragio del interesado; y se ha eliminado la restricción para ser miembro de cualquier Mesa electoral que existía para los mayores de 65 años.

 Por otro lado, esta nueva cita electoral ha sido la primera en acogerse a lo establecido en los actuales Estatutos de la ONCE (renovados el año 2011), de modo que tanto el Consejo General como los Consejos Territoriales reducen su número de miembros. Se han elegido 111 consejeros territoriales (frente a los 150 actuales) y el Consejo General pasará de 15 a 11 miembros, lo que implica aproximadamente un 26% de reducción en cuanto a número de representantes. Esta medida se tomó en 2011 en coherencia con la reestructuración a la baja de los cargos directivos y mandos intermedios.

Unidad Progresistak (UP), 2.323 botorekin, ONCE Euskadiko Lurralde Kontseilurako eta Erakundearen Kontseilu Orokorrerako deitutako hamargarren hauteskundeak irabazi ditu.

13 mugabarruko hauteskunde mahaiek normaltasuna ezaugarritzat izan duten egun demokratikoan Euskal Erkidegoko bataz besteko parte hartze indizea % 95,48-koa izan da. Hamargarren deialdi honetan Euskadiko adin handiko 3.423 afilliatuei egin zaie deia.

Estatu mailan Unidad Progresistak 39.096 botuekin lortu du garaipena, horrek bozken % 94,06-a suposatu du. Orohar parte hartzea % 62,57-koa izan da.

ONCE-k modu honetan amaitzen du Erakundearen Kontseilu Orokorrerako, organurik handienerako, eta beste 17 Lurralde Kontseiluetarako (Erkidego Autonomo bakoitzeko bana) deitutako X. Hauteskundetarako deialdia. Demokrazia Erakundera 1.982an heldu zen, afiliatuek estreinekoz aldez aurretik Administrazioak berak izendatzen zituen ordezkariak aukeratu zituztenean. Ordutik hona, lau urtetan behin, hauteskundeak burutzen dira pertsona itsuek ONCE-ren gobernuan eta kudeaketan parte hartzearen eskubidea erabiltzeko, Estatutoetan (Administrazioak onetsitako eta BOE-n plazaratutakoetan) jasotakoari jaramon eginez. Hauteskunde hauek ere duela lau urte abian jarritako zerrenden demokrazia parekidearen abiaburuaren finkapena suposatu dute, beraz ez gizonezko zein emakumezkoek ezingo dute gehienez %60 eta gutxienez %40ko ordezkaritzarik ukan.

Hauteskunde prozesuari, prozedura eta botoari dagokion iharduerari dagokion informazioa guztia irisgarria izan da ikusmen gaitasuna gutxituta duten pertsonentzat, botoaren konfidentzialtasuna eta prozesuan parte hartzea bermatzeko.

Nobedadeak

Oraingo honetan, hauteskunde hauek gidatzen dituen araudi elektoralaren arabera, bai hauteskundeetara aurkezten diren hautagaitzak eta bozka emateko eskubidea bete nahi duten pertsonen parte hartzea errezten dituzten nobedadeak izan dira. Hautes Administrazioa indartu egin da Eskualdeetako Ordezko Batzar probintzial gehiagorekin eta euren antolamendu geografikoa ere hobetuz, eta postaz bidalitako bozken erregulazioaren jurisprudentziaren azken nobedadeak ere aintzat hartuta.   Gauzak horrela 20.000 biztanle eta ONCEko 50 hautesletik gorako zentsoa dituzten herrietako  Administrazio Publikoaren (Udalak, Aldundiak, etabar) areto edo bulegotan ere bozkatzeko aukera izan dute.

Bestalde, hautagaien kopuru handiena erreztearren, eta hautagaitza bakoitza aurkeztu ahal izateko, bermeen kopuruaren gehiengoak ezin izan du mugabarru bakoitzeko hautes zentsuaren %20a baino handiagokoa izan.Estreinekoz ere NBE-ko Pertsona Desgaituen Eskubideen Hitzarmenaren izpirituari jarraituaz deialdi honek jaramon egin dio hark esandakoari, alegia, edozein afiliatuk bozkatzeko gaitasungabetzeko, beharrezkoa izango da ezgaituko duen epai judiziala tartean izatea, non modu zuzen eta argian hala adierazi beharko duen. Horrez gain, 65 urtetik gorakoek Hautes Mahaitako kideak izateko zuten murrizketa bertan behera geratu da.  Hauteskunde hauetan ere lehen aldiz eduki da kontutan ONCEko eguneko estatutuek diotena (2011an eguneratuak), beraz bai Kontseilu Orokorrak zein Lurralde Kontseiluek euren kideen zenbatekoak murriztuko dituzte. 11 lurralde kontseilari aukeratu dira (egun 150 daude), eta Kontseilu Orokorreko kideak 15tik 11 izatera pasako dira, horrek ordezkarien zenbatekoaren %26ko murrizketa dakar. Neurria hau 2011an onartu zen zuzendaritza eta kargu ertainen berregituraketa medio

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s